Svítání

Jak snadné je fouknout do domků z karet.
Jak snadné je vyhodit z dlaní jen kostek pár.
Být kouskem zla, co v nitru tančí balet,
část tvýho já, navždy zažehne žár.