Radost

Máš, cos chtěl a život panskou jízdou
Přijímej směr a rány jsou jen výzvou
Otázky na křídlech černých vran
se tvojí hlavou táhnou
Proč brány k srdci svému otvírám
A cílu nedosáhnou!

Spásný rej
Perutí víry
Svým snům dej
Naděje sílí
Proč proti proudu bárku svou někam táhnout
Příští den
Je pohled pouhý
Zříš svůj sen
Na prahu touhy
Radostí číše podávám, tak pij, ať nevychladnou!

Znám tvůj cíl, pády i sílu pěstí
Bájný chór, co smysl zítřků věstí
S důvěrou ti náruč otvírám
Starosti nechej stranou
Tak vejdi v srdce mé, já naslouchám
A cílu nedosáhnou!

Spásný rej
Perutí víry
Svým snům dej
Naděje sílí
Proč proti proudu bárku svou někam táhnout
Příští den
Je pohled pouhý
Zříš svůj sen
Na prahu touhy
Radostí číše podávám, tak pij, ať nevychladnou!

Co stát má se staň, tvůj úsměv, má zbraň
Ledy tají najednou, mění v žár

Spásný rej
Perutí víry
Svým snům dej
Naděje sílí
Proč proti proudu bárku svou někam táhnout
Příští den
Je pohled pouhý
Zříš svůj sen
Na prahu touhy
Radostí číše podávám, tak pij, ať nevychladnou!