Miana

Miana

Ztělesnění vášně…

Toužíme-li po něčem opravdově a hluboce a dáme-li této touze prostor pro růst, vykrystalizuje z ní čirá a nesmírně silná emoce. Vášeň. Emoce, která je stejně jako všechny ostatní velmi dobrý pomocník, jestliže si ji uvědomujeme a dokážeme ji nasměrovat správnou cestou. Jestliže však ona ovládne nekontrolovatelně nás, dopad jejích činů může být ničivý.

Vášeň velmi výrazně ovlivňuje naše myšlení a jednání. Je zdrojem nesmírné energie, vytrvalosti a vůle. Žene nás do výšin, které bychom si bez ní ani nedokázali představit, ale může nás také bezhlavě strhnout do nejhlubších propastí, z nichž je nesnadné nalézt cestu zpět. Koná totiž vždy od srdce a neřídí se příliš rozumem a tak se může stát, že ve zlomku vteřiny nám obrátí život vzhůru nohama.

Je silně intuitivní, vždy upřímná a díky tomu se může napojit na naše nitro a probudit v nás přirozenou schopnost tvořit se zápalem, který nezná mezí, ale stejně tak se dokáže hnát za pomstou či jiným negativním cílem, pokud ji nedokážeme zastavit.

Vášeň jde ruku v ruce se všemi ostatními emocemi, je jejich umocňovač a má tedy neskutečnou moc. Její přirozeností je odhodlání, uvědomění si vlastní identity, touha po poznání, po nových věcech, objevování a tvoření. Za každým velkým objevem, za každým velkým dílem stála vášeň, bez jejíž pomoci, by mnohý cestu v půli vzdal. Žene nás vpřed, i když neznáme cíl. Nenechá nás nikdy padnout. Když už se zdá, že nebudeme mít dost sil cestu dokončit, ona přijde, pozvedne nás z prachu zklamání a jako nejvěrnější přítel nás přes výmoly a trní povede dál.

Putování s vášní je pro nebojácné povahy, protože jakmile se s ní vydáte na cestu, nikdy nevíte, kam vás zavede. I když rozhodne-li se jednou vášeň probudit, nic ji nezastaví a dokáže i v srdci nejusedlejšího a nejustrašenějšího človíčka zažehnout spalující plamen života. Jedním si ale rozhodně můžete být jisti.

Kamkoli vkročí, nezůstane kámen na kameni…